Edukacja pacjenta - Fizjoterapia Piła Patryk Gołębiewski Fizjoterapia Piła Patryk Gołębiewski

Edukacja pacjenta

Naszą misją jest towarzyszenie Pacjentowi podczas całego procesu rehabilitacji. Obejmuje to również czas po powrocie do zdrowia. Dlatego istotnym elementem całego procesu jest edukowanie pacjenta i dzielenie się wiedzą, która pozwoli w przyszłości uniknąć urazu. Aktywnie zmieniamy postawy i umiejętności Pacjenta, dzięki czemu staje się on uzbrojony w narzędzia niezbędne do efektywnej poprawy zdrowia. Pomagamy zmienić zachowania i wykształcić nawyki skuteczne w utrzymywaniu dobrej kondycji i wytrzymałości. Wyjaśniamy korzyści wynikające z aktywności fizycznej oraz dokładnie opiszemy, jak skutecznie wykonywać ćwiczenia samodzielnie. Nadrzędnym celem edukacji Pacjenta jest zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w leczeniu i rehabilitacji. Traktujemy Pacjenta jako partnera, szanujemy jego wolę, możliwości i doświadczenia, a wszelkie metody i techniki dostosowujemy do jego potrzeb. W razie potrzeby edukacja obejmuje nie tylko Pacjenta, ale również jego rodzinę i bliskich.