Edukacja pacjenta

Naszą misją jest towarzyszenie Pacjentowi podczas całego procesu rehabilitacji. Obejmuje to również czas po powrocie do zdrowia. Dlatego istotnym elementem całego procesu jest edukowanie pacjenta i dzielenie się wiedzą, która pozwoli w przyszłości uniknąć urazu. Aktywnie zmieniamy postawy i umiejętności Pacjenta, dzięki czemu staje się on uzbrojony w narzędzia niezbędne do efektywnej poprawy zdrowia. Pomagamy zmienić zachowania i wykształcić nawyki skuteczne w utrzymywaniu dobrej kondycji i wytrzymałości. Wyjaśniamy korzyści wynikające z aktywności fizycznej oraz dokładnie opiszemy, jak skutecznie wykonywać ćwiczenia samodzielnie. Nadrzędnym celem edukacji Pacjenta jest zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w leczeniu i rehabilitacji. Traktujemy Pacjenta jako partnera, szanujemy jego wolę, możliwości i doświadczenia, a wszelkie metody i techniki dostosowujemy do jego potrzeb. W razie potrzeby edukacja obejmuje nie tylko Pacjenta, ale również jego rodzinę i bliskich.